Programul "Euro 200" - Stimularea achiziţionării calculatoarelor

ANUL 2017

Stimaţi elevi,

  Programul „Euro 200” pentru stimularea achiziționării de calculatoare adresat elevilor și studenților până în 26 de ani se desfășoară în acest an începând cu data de 20 martie 2017.

   Elevii cu venituri lunare sub 150 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

  Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor prezenta, la secretariatul colegiului, următoarele documente doveditoare în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul Programului EURO 200 de achiziționare a unui calculator:

 1. Dosar plastic;
 2. Cerere tip(se ridica de la secretariatul scolii sau de aici;
 3. Copie a certificatului de nastere sau actul de identitate al elevului;
 4. Copii ale cartilor de identitate sau certificatele de nastere ale tuturor membrilor familiei;
 5. Declaratie pe propia raspundere (se ridica de la secretariatul scolii sau de aici);
 6. Declaratie pe propia raspundere pentru cei care nu realizează venituri  aici
 7. Adeverinte de VENIT BRUT in luna martie 2017, in original (pentru parinti sau ocrotitori legali);
 8. Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul;
 9. Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;
 10. Cupon de pensie; 
 11. Cupon de şomaj;
 12. Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 13. Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 14. Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

           Termenul de depunere a dosarului, la secretariat     20 martie – 21 aprilie 2017.

 

Metodologie EURO 200

Calendarul programului EURO 200