- Cerere motivare absenţe

 
Program de lucru Serviciul Secretariat
 
                                                                              Secretar: Ardelean Andreea
                                                                                      Tel.  0768186600; nictudo@gmail.com
 
 
   
                       Marți:  10ºº - 14ºº  
Proceduri de lucru
  •    Se va respecta programul de lucru cu publicul;
  •     Documentele se eliberează în baza unei cereri scrise adresate conducerii unităţii de învăţământ;
  •     În funcţie de solicitare, termenul de soluţionare este următorul:    
                  - eliberare adeverinţă elev -  1 zi
                  - eliberare foi matricole - 2 zile
                  - eliberare absolvire 8 clase - 2 zile 
                  - eliberare adeverinţă pentru vechimea în muncă sau alte documente ce necesită căutare în arhiva unităţii şcolare - 15 zile
    
      Pentru corectitudinea întocmirii cererilor, respectaţi modelele de mai jos:
      
        - Cerere transfer
 
            - Cerere motivare absenţe