MISIUNEA ŞCOLII

 

           Şcoala noastră îşi propune realizarea unui mediu instructiv-educativ propice formării la elevi a unei personalităţi active,competente,motivate şi creative, capabili de opţiune şi de decizie, care să le permită o integrare mai uşoară în formele superioare de învăţământ şi o adaptare creativă la schimbare.

         Rezultatul final asteptat este cresterea numărului de absolventi ai scolii noastre care sa reusească la liceu sau şcoli de arte şi meserii în vederea dobândirii şi stăpânirii unei profesii.

    De asemenea, dorim ca fiecare elev care pleacă din şcoala noastră să fii dobîndit, la absolvire, deprinderi care să-i permită să se integreze în comunitate şi să poată trăi şi munci oriunde în lume.

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII

          Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar , în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

        În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.